Vi Finns Här

Hej! Det är vi som är Probaco! Vi kanske ser nya ut, men i själva ­verket är vi ett gäng erfarna aktörer inom skadeservicebranschen som verkar ihop i en ny konstellation.

Sanering, avfuktning och jour

Probaco erbjuder en stor bredd på tjänster inom sanering och avfuktning - med dygnet-runt-jour. Vi finns här för dig, med expertis och engagemang. Hör av dig till oss för allt från utredande ­åtgärder, till sanering och återställning.

Våra distrikt

Hur kan vi hjälpa dig?

Ikon Sanering
Sanering

Vi sanerar efter en mängd olika slags skador. Det kan till exempel handla om brand-, avlopps- eller vattenskador, farliga ämnen, oljeläckage eller luktproblem.

Ikon Avfuktning
Avfuktning

Vatten och fukt ligger bakom många skador i hus. Vi hittar orsaken till problemet och åtgärdar på ett professionellt och ekonomiskt sätt.

Ikon Radon
Radon

Vi mäter radon, utför radontekniska utredningar vid förhöjda halter och åtgärdar för att uppnå radonhalter under gränsvärde.

Ikon Radon
Klottersanering

Vi utför klottersanering på mer eller mindre alla material. Vi gör en analys och tillämpar rätt metod för varje klottertyp. I förebyggande syfte kan man även använda klotterskydd.

Ikon Byggnadsmiljo
Byggnadsmiljö

Med lång erfarenhet och fackmässig kompetens hjälper vi dig att säkra byggklimatet genom hela byggprocessen.

Ikon Inventering
Inventeringar

Våra materialinventeringar identifierar vilken typ av farligt avfall som finns i byggnaden. Vi tar fram en rivningsplan som beskriver var och hur dessa ämnen/material ska hanteras.

Ikon Projektledning
Projektledning

Vi har lång erfarenhet av att hantera skador med ledning och samordning, och är din kontakt genom hela projektet.

Ikon Jour
Jour

När problemet är akut. Då finns vi här för dig: dygnet runt, året runt. Vi kan snabbt vara på plats och begränsa skadorna, exempelvis vid brand, översvämning eller vattenläcka.

Ikon Rivning
Rivning

Vi hjälper till med att riva konstruktioner på ett säkert, dammfritt och miljövänligt sätt. Vi omhändertar, sorterar och fraktar bort avfall och farliga ämnen.

Senaste nyheterna

Det absolut senaste

juli 1, 2019
|

Humblebrag poke iceland food truck street art normcore. Selvage bushwick adaptogen gochujang. Microdosing hoodie kinfolk cred, disrupt farm-to-table artisan letterpress. […]

Ta bort röklukt

juni 27, 2019
|

Sriracha brooklyn trust fund affogato, hashtag PBR&B venmo knausgaard 3 wolf moon banjo prism. Forage pickled narwhal farm-to-table 8-bit cray […]

Illaluktande doft i källaren

juni 27, 2019
|

Sriracha brooklyn trust fund affogato, hashtag PBR&B venmo knausgaard 3 wolf moon banjo prism. Forage pickled narwhal farm-to-table 8-bit cray […]

Hej Anna Andersson

juni 27, 2019
|

Sriracha brooklyn trust fund affogato, hashtag PBR&B venmo knausgaard 3 wolf moon banjo prism. Forage pickled narwhal farm-to-table 8-bit cray […]

Vad har du på hjärtat?

Det är viktigt för oss att finnas nära till hands när du behöver oss. Har du något på hjärtat? Tveka inte att kontakta oss!


Vill du mäta radon i ditt hus?

Att mäta radonhalten är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i en byggnad. Vid förhöjda halter utför vi en radonteknisk utredning, för att klargöra radonkällan, och sätter in rätt saneringsmetod så att radonet försvinner.